وی با بیان اینکه سیاست ما در صندوق ارائه خدمات بیشتر و بهتر است تصریح کرد: کشاورز، دامدار و … در تولید و توسعه نقش دارند و نیازمند ارائه خدمات لازم هستند.

یک میلیون نفر دیگر بیمه می‌شوند

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر کشور با بیان اینکه امنیت اجتماعی و اقتصادی کشور مدیون این قشر است افزود: ما باید برای این قشر تلاش کنیم و همچنین خدمات این صندوق در کشور باید تبیین و اطلاع رسانی شود.

برقراری با اشاره به اینکه جامعه هدف ما حدود ۳۰ میلیون نفر است افزود: این جمعیت زیادی است و نیازمند ارائه خدمات هستند.

وی، سن بیمه شدن در این صندوق را ۱۸ تا ۵۰ سال عنوان کرد و افزود: در مجموع یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از جامعه هدف ما بیمه شده است و رویکرد ما برای افزایش این تعداد باید انقلابی و جهادی است.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر کشور با اشاره به فعالیت هزار و ۸۰۰ کارگزار این صندوق در کشور گفت: برنامه ریزی شده که یک میلیون بیمه شده جدید در کشور داشته باشیم.

تخصیص ۱۰۰ درصدی بودجه صندوق

برقراری بیان داشت: برای اولین بار بودجه صندوق طی امسال ۶۰ درصد افزایش و به طور ۱۰۰ درصدی هم تخصیص پیدا کرد.

وی با اشاره به اینکه با برنامه ریزی لازم شاهد تحولات فراوانی در صندوق خواهیم بود گفت: ثبات پایداری صندوق یکی از برنامه‌های مهم ما است.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر کشور با تاکید بر اینکه برنامه راهبردی افق پنج ساله صندوق را تدوین کرده‌ایم افزود: امیدواریم با برنامه ریزی و مدیریت لازم شاهد تحول در فعالیت صندوق در استان‌های مختلف کشور باشیم

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید