بهترین روش مدیریت کسب و کار چیست ؟

بهترین روش مدیریت کسب و کار چیست ؟
یک رهبر سازمان (مدیر کسب وکار) بزرگ کسی است که می تواند تیم خود را تشویق کند و بهترین روش مدیریت کسب و کار را برای موفقیت در نظر داشته باشد. مدیریت کسب و کار فرآیندی است که طی آن یک شرکت کارکنان خود را وادار می کند تا با کمترین تلاش و با استفاده از منابعی که در اختیار دارند، بهترین نتایج را به دست آورند.
برای مثال ممکن است مدیری فکر کند که با گرفتن مدرک MBA میتواند شیوه ایجاد انگیزه در کارکنان را درک نماید تا بتواند میزان کارآمدی آنان را افزایش دهد. ما کتاب Patrick Lencioni را مطالعه نمودیم. او نویسنده پرفروش کتاب روش مدیریت کسب و کار است و هشت روش مدیریت کسب و کار زیر را معرفی نموده است. این روش مدیریت کسب و کار می تواند یک تجارت در حال مبارزه را به یک سیستم کارآمد تبدیل کند که در آن کارکنان ، بهترین عملکرد خود را نشان دهند.
کارکنان را جزئیات کار درگیر کنید کارکنای که با سازمانی خود احساساس نزدیکی ننمیکنند، عملکرد مناسبی از خود نشان نمیدهند. تنها چیزی که آنها به آن اهمیت می دهند دریافت حقوق و پیشبرد منافع خود است. اولین کاری که یک مدیر باید انجام ..

به سبد خرید شما اضافه شده است

مشاهده سبد خرید
X