نتایج:میانگین نمرات تنفس ذهنی به طور قابل توجهی عمل بینی  بهبود یافت، با بهبود کلی 38٪. میانگین کلی افزایش و مقاومت کلی کاهش یافت، اما تغییرات فقط در سمت راست معنی دار بود. حداقل سطح مقطع (MCA) تغییر نکرد، اما فاصله MCA حفره بینی به میزان 0.23 سانتی متر در سمت چپ به سمت جلو حرکت کرد. بیماران بر اساس سایر روش‌های انجام شده، از جمله گرافت‌های پخش‌کننده و گرافت‌های باتن آلار و عدم وجود استئوتومی به زیر مجموعه‌ها تقسیم شدند. این گروه ها نتایج مشابهی داشتند. در بیماران مبتلا به انسداد شدید، تمام مقادیر اندازه گیری شده بیش از هر زیرگروه دیگری بهبود یافتند، از جمله MCA، که به طور قابل توجهی به طور متوسط ​​55٪ بهبود یافت.

نتیجه گیری: سپتورینوپلاستی حجم بینی را افزایش می دهد، مقاومت بینی را کاهش می دهد و MCA را به سمت قدامی پیش می برد. این تغییرات همراه با بهبودهای ذهنی در باز بودن بینی وجود دارد، که نشان می دهد این پیکربندی آناتومیک جدید یک نتیجه مثبت در جریان هوای بینی ایجاد می کند. پیوندهای پخش کننده MCA را به طور قابل توجهی افزایش نمی دهند. بیماران مبتلا به انسداد شدید قبل از عمل بهترین بهبود کلی را دارند، چه به صورت ذهنی یا عینی اندازه گیری شود.

معرفی

رینوپلاستی فانکشنال از ترکیبی از اصول زیبایی شناختی و شناخت علل و راه حل های جراحی بینی انسداد بینی برای بهبود زیبایی بینی بیمار و بهینه سازی جریان هوای بینی استفاده می کند. علاوه بر روش‌های مختلفی که برای بهبود نتایج زیبایی استفاده می‌شود، جراحی بینی عملکردی امروزی اغلب شامل سپتوپلاستی و کاهش شاخک است. گرافت های غضروفی، مانند گرافت های اسپریدر و آلار باتن، اغلب برای کاهش انسداد بینی/ فروپاشی دریچه و بهبود ظاهر زیبایی بینی استفاده می شوند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید