اوله اورور، مدیر ارشد باز

نمی‌دهند.»
کی از سیستم‌هایی که این شرکت در حال تبلیغ است، سیستم بلیط هواپیما  شناسایی هوابرد چندطیفی MS-110 است که تحت فرآیند فروش نظامی خارجی دولت ایالات متحده در دسترس است.

MS-110 می تواند توسط بوئینگ F-15 و F-16 لاکهید مارتین و همچنین سایر سکوها حمل شود. کالینز می گوید که قادر به تصویربرداری در باندهای بصری و مادون قرمز متعدد در محدوده های طولانی ایستاده است.

جروم می‌گوید: «طبق تعریف، می‌توانید باندهای متعددی را در طیف اسکن کنید، و این توانایی را دارید که تصاویر را از قسمت‌های مختلف طیف بر روی هم قرار دهید، تا تعریف بهتری داشته باشید و دید بهتری از آنچه در آنجا وجود دارد، داشته باشید.

رگانی Finnair می‌گوید فضا یک “لوکس” است و این شرکت “فکر و توجه زیادی” به جزئیات برای ایجاد صندلی کرده است.

کالینز در نمایشگاه سنگاپور درباره قابلیت های پیشرفته صحبت می کند
شرکت هوافضای کالینز در نمایشگاه هوایی سنگاپور طیف وسیعی از سیستم‌های ماموریتی را از قابلیت‌های شناسایی پیشرفته گرفته تا صندلی پرتابی ACES 5 خود را تبلیغ می‌کند.

ریچارد جروم، مدیر ارشد توسعه تجارت بین‌الملل، سیستم‌های ماموریتی در کالینز بلیط هواپیما تهران مشهد  هوافضا است. او می‌گوید که مشتریان دفاعی آسیا-اقیانوسیه به بهبود آگاهی موقعیت، اطمینان از ارتباطات میدان نبرد، قابلیت همکاری با نیروهای آمریکایی و همچنین شبیه‌سازی و آموزش علاقه‌مند هستند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید